10a edició

BioÑam - Productes basats en proteïnes vegetals.
Autors: Aida Paola Arias, Josep Cid, Toni Gallegos, Jaume Marginet i Ana María Nogueira

Dom Dom – Empresa de domòtica.
Autors: David Adserà, Laura Blas, Miguel Monforte i David Pàmies

Midetech – Producció d’indicadors de nivell d'alcohol.
Autors: Ingrid Aragonés, Juan Ramón Cabello i Agnieszka Godlewska

Nutrimen – Càtering per empreses.
Autor: Josep Lluís Colom

PTP - Planta de tractament integral de purines.
Autors: Carme Cazorla, Alfonso Razquin i Antoni Van Schilt

Summum - Producció de caviar.
Autors: Marta Casanova, Santi Ferré i Maria Retuerto

Única - Vins de baix contingut d'alcohol.
Autors: Jordi Batet, Javier García, Jorge Ruíz, Sergi Gerard Tarrío i Cristina Teixidó

Your Friend in Europe - Serveis per a turistes xinesos.
Autors: Giorgio Dolfini i Pedro Miguel Fernández