Sessió Informativa MBA-URV - Dijous, 7 de març de 2019