Sessió Informativa MBA-URV - Dijous, 9 de maig de 2019