13a edició

Agrosun - Instal·lació de plaques solars per a pagesos, propietaris de terrenys i empresaris.
Autors: Sandra Moreno, Carles Cabau, Jonathan García, Raphaël Verlaat i Jordi Blanch.

Algae - Importació, envasat i distribució de sis espècies d’algues marines.
Autors: Albert Ferrando, Francesc Xavier Membrives, Josep M. Montornés, Sergi Mulet i Óscar Sánchez.

HidroNova - Proveïment de serveis tendents a la reutilització d’aigües, centrats principalment en el disseny i desenvolupament de projectes de depuració o dessalat.
Autors: Lorena Amadeo i Ignacio José Blanco.

i-Mercat - Supermercat virtual amb una gran varietat de productes i de funcionament sostenible.
Autors: Mònica Escaño, Pere Marc Franquet, Tània Gumí, Jordi Queralt i Simeó Reig.

Sazone & Saltee - Producció i distribució d’aliments frescos mínimament processats i/o precuinats.
Autors: Meritxell Fernàndez, Antonio José García, Alejandro Ramírez i Lluís Soro.

Tricom - Producció de serveis energètics sostenibles mitjançant la integració d’instal∙lacions de trigeneració de baixa i mitjana potència, utilitzant el gas natural com a font d’energia per a la producció d’electricitat, fred i calor.
Autors: Jordi Beseran, Santi Gascón, Noel Ropero i Lucía Urgell.