15a edició

Auriga - Empresa amb l’objectiu de cobrir les necessitats de difusió didàctica de la cultura, tant d’institucions públiques com privades (escoles, museus, ajuntaments, fundacions, empreses privades, indústria, etc.).
Autor: Josep Maria Nosas

Baby-Boom - Roba per a nens.
Autors: Javier Moreno i Montserrat Ruiz

Camping Gaudí Park - Càmping a Riudoms.
Autors: Diana Paola Ojeda Riveros, Josep Maria Valls Andreu i Jaume Vidal González

EcoSpai - Cuina central.
Autor: Francisco Bermúdez

EquusTraining - Entrenament de cavalls.
Autora: Raquel Ferrer

European Grant Plus - Consultoria per a la gestió de subvencions europees.
Autors: Elias Daura, Heily Ferrer i Susana Miranda

NT Grant Consulting - Consultoria per a la gestió de subvencions europees
Autors: Juan José Daniel i Miguel Ángel Gómez

iMicroQ - Recerca, desenvolupament, producció i comercialització de microsistemes integrats serigrafiats de cost baix de fàcil utilització i ràpida aplicació i de tecnologies associades per a la seva explotació comercial amb aplicacions en molts camps de mercat.
Autora: María Viviana Duarte

KA Centre Antiaging - Centre de tractaments anti-envelliment.
Autors: Manel del Rey, Rubén Folgado, Gisela Molas i Sergi Parés

KiwiKids - Roba per a nens.
Autors: Guillermo Almándoz i Jesús Loizate

NETICS - Empresa de serveis especialitzats en les tecnologies de la comunicació.
Autor: César del Estal

Reestructuració Hautmont - Reestructuració de l’empresa d’estructures metàl·liques Schwartz-Hautmont.
Autors: Josep Maria Sans, Ricardo Satué i Gabriel Simó

Vinci Cosmetics - Productes cosmètics derivats de productes naturals
Autors: Félix Hernández, Yolanda Rizo, Guillem Segarra i Javier Yustos Urueña

Vitalis - Residència per a la gent gran.
Autors: Joan Castellví i Rosa María Soriano Castro