17a edició

Alma - Alma és una empresa de tipus financer la principal funció de la qual és crear i gestionar un mercat online on es formalitzin prèstecs entre persones.
Autors: Xavier Ramos, Charles Anyelo Rico i Àlex Sánchez

Cerveza Centurión - Nova marca de cervesa dedicada a la producció de cervesa artesana.
Autors: Arancha Castejón, Íñigo Matas, Raúl Pardillos i Xavier Rofas

Efigest - Empresa de serveis energètics amb l'objectiu d'estalviar en el manteniment d'instal·lacions i infraestructures mitjançant mesures d'eficiència energètica.
Autors: Juanjo Borrás, Miquel Farré, Javier García, Carles Lamas i Carlos Mingote

Opportunity Kids - Posada en contacte de venedors i compradors d'articles de segona mà per a nadons i infants, mitjançant tendes físiques, amb la finalitat de facilitar la reutilització de tots els recursos existents i oferir a les famílies un estalvi als seus productes de primera necessitat.
Autors: Miriam Fernández, Jéssica Pérez, Oriol Pujols i Georgina Segarrés

Rosec Wall - Empresa del sector de la construcció especialitzada en tancaments de façanes, que centra el seu sistema de tancament dels edificis en un sistema Integral.
Autors: Josep Maria Bases i Glòria Bellmunt

Zoolud - Mútua para mascotes.
Autors: Fredy Javier Díaz, Ismael Reverté i Vicent Subirats