8a edició

Àrreu - Turisme en un entorn rural recuperat.
Autors: Gladys Álvarez, Xavier Cort, Pere Jesús Domínguez i Lluís Simoni

D'Nit - Cafè / Teatre.
Autors: Eloi Hernández i Sílvia Planellas

La Fàbula - Escoles bressol per a empreses.
Autors: Antoni Cabello, Magda Ponz, Joria Anor Martínez, Núria Monreal i Javier Florencio

Tropical Flor Import - Importació de flors tropicals.
Autors: Fanny Canet, Joan Castellà, Josep Ollé i Leidy Lorena Piamba

Enersa - Instal·lació d'equips d'energia solar.
Autors: Juan Luis Castilla, Jorge Orts, Mercè Pagà, Axel Palomino i Jaume Polo

Baby Chic - Roba de nadó i nens de fins a 8 anys.
Autors: Jorge Baños i María del Carmen Reina