Joan R. Alabart Córdoba

Titulacions:

 • Facilitador del Dependable Strengths Articulation Process. Center for Dependable Strengths, Olympia (WA, EUA), 2012.

 • Coach for Development. Center for Creative Leadership, Greensboro (NC, EUA), 2008.

 • Màster en Administració i Direcció d'Empreses (MBA). ESADE, 1993.

 • Doctor en Ciències, Secció Química. Universitat de Barcelona, 1990.

 • Llicenciat en Ciències Químiques. Universitat de Barcelona, 1985.

Experiència professional:

 • Des de 1998, assessor, facilitador d’equips directius i formador en temes de lideratge, planificació estratègica i gestió de la carrera professional (talents), a través del Servei de Tecnologia Química, primer, i de la Fundació URV, després. Entre els clients es troben multinacionals dels sectors químic, energètic, alimentari i l’automòbil, institucions educatives, organitzacions de l’administració local, sindicats, cambres de comerç i associacions professionals i empresarials.

 • Des de 1994 a 1997, coordinador de l’Associació Universitat Empresa per a la Formació PROJECTT (programes COMETT II i LEONARDO DA VINCI de la Unió Europea). Servei de Tecnologia Química, Universitat Rovira i Virgili.

 • Des de 1998 a 2002, avaluador per al Premi Europeu a la Qualitat, categoria de grans empreses i sector públic, European Foundation for Quality Management (EFQM), Brussel·les (Bèlgica).

 • Des de 1995, fundador, director i professor del Màster en Direcció i Gestió d’Empreses (MBA), títol propi de la Universitat Rovira i Virgili. Professor de les assignatures “Lideratge” i “Planificació Estratègica”.

 • Des de 1993, professor del Departament d’Enginyeria Química de la URV. Professor titular d’universitat des de l’any 1995. Responsable actualment de les assignatures “Pràctiques de Lideratge d’Equips”, “Lideratge Industrial” i “Gestió del Canvi”.

Publicacions recents relacionades:

 • ROVIRA, N.; ÖZGEN, S; MEDIR, M; TOUS, J; ALABART, J.R. “Human values in the team leader selection process”. en Spanish Journal of Psychology. Volum 15, número1: març 2012. Pàg. 216-26.

 • ALABART, Joan R.; WITT, Hans-Jörg, “Managing the Transition of First-Year Students to a Competency-Based Educational Model”. International Journal of Engineering Education, 23(5). Dublín, 2007. Pàg. 941-946.

 • WITT, Hans-Jörg; ALABART, Joan R.; GIRALT, Francesc; HERRERO, Joan; VERNIS, Lluís i MEDIR, Magda. “A competency-based educational model in a chemical engineering school”. International Journal of Engineering Education, 22(2). Dublín, 2006. Pàg. 218-235.