José Manuel Alonso Martínez

Titulacions:

 • Màster en Administració i Direcció d'Empreses (MBA). ESADE. (1993).

 • Enginyer Agrònom, Especialitzat en Indústries Agroalimentàries. Universitat Politècnica de Catalunya. (1991).

 • Diplomat en Ciències Empresarials. Universitat de Lleida (1995)

Experiència professional:

 • Professor a temps complert en la Universitat de Lleida des de 1998 a l'àrea d'Organització d'Empreses. Responsable de les assignatures Creació i Desenvolupament d'Empreses i Direcció d'operacions i logística.

 • Sotsdirector de l'ICE-CFC i Responsable de la Unitat de Formació Continuada de la Universitat de Lleida. (2011- actualitat).

 • Coordinador de la diplomatura i el grau en Administració i Direcció d'empreses entre 2007 i 2011.

 • Professor d'Iniciativa emprenedora i Direcció d'operacions des del 1995 en diferents Postgraus i Màsters en la Universitat de Lleida, Universitat Rovira i Virgili, Universitat Autònoma de Barcelona i Universitat d'Andorra.

 • Coordinador, professor y assessor d'emprenedors en més de 100 cursos, tallers i seminaris sobre Creació d'Empreses realitzats a les comarques de Lleida des del 1996.

 • Avaluador de plans d'empresa i membre del Jurat en més de 25 premis relacionats amb la creació d'empreses.

 • Participació en diferents projectes europeus relacionats amb la creació d'empreses: COST A11 (Newcastle, Anglaterra), NOW-ROW (Lleida, Espanya), B2T (Vaasa, Finlàndia), ERASMUS (Nice, Paris, Le Havre, Caen a França), TEMPUS (Sarajevo, Banja Luka, Bòsnia.

 • Ponent i conferenciant en diferents Congressos i Jornades relacionades amb l'emprenedoria.

 • Col·laborador habitual amb diverses institucions catalanes de promoció econòmica en l'àmbit de la creació d'empreses y la formació, assessorament i acompanyament a emprenedors. Entre d'altres, el Patronat de Promoció econòmica de la Diputació de Lleida, Consorci de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Lleida, Fundació Privada per a la Promoció de l'autocupació de Catalunya (Cp’ac), Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, Centre Europeu d'Empreses i Innovació CEEILleida, Fundació Catalana de Cooperació, Fundació del Món Rural, Càmara de Comerço i Indústria de Lleida i Tárrega.

 • Col·laboració com a “expert” en la elaboració del Projecte GEM (Global Entrepreneurship Monitor) a Cataluya i en la realització del “Libro Verde de la Creación de Empresas en Cataluña”, a càrrec de la Subdirecció General de Programes d'Autoempresa.

 • Membre de la Xarxa d'Emprenedoria Universitària (XEU) com a Investigador principal en la Universidad de Lleida des de 2010.

 • Membre de la Cátedra Bancaja para jóvenes emprendedores de la Universidad de Lleida.

 • Amb anterioritat a accedir a la Universitat de Lleida:

  • Exercici lliure de la professió com a enginyer consultor entre 1986 i 1995.

  • Gerent i director de diverses empreses i organitzacions (IBERTASA; UPD) entre 1994 i 1998.

Projectes de recerca finançats relacionats amb l'emprenedoria:

 • TÍTOL DEL PROJECTE: "Estudio para determinar las posibilidades de desarrollo e implantación de pequeñas empresas en el futuro sector de actividades económicas de Torregrossa".
  ENTITAT FINANÇADORA: Ajuntament de Torregrossa y Diputación de Lleida
  DURADA DES DE: 1/10/11 FINS: 29/02/12
  INVESTIGADOR PRINCIPAL UdL: José Manuel Alonso Martínez

 • TÍTOL DEL PROJECTE: "Xarxa d’emprenedoria universitària".
  ENTITAT FINANÇADORA: Generalitat de Catalunya
  DURADA DES DE: 1/07/10 FINS: 31/12/11
  COORDINADOR DEL PROJECTE: Dr. Jaume Valls
  INVESTIGADOR PRINCIPAL UdL: José Manuel Alonso Martínez

 • TÍTOL DEL PROJECTE: "Growth Accelerator".
  ENTITAT FINANÇADORA: Fundación CEEI Lleida
  DURADA DES DE: 1/03/09 FINS: 31/12/09
  COORDINADOR DEL PROJECTE: José Manuel Alonso Martínez y CEEI Lleida
  INVESTIGADOR PRINCIPAL: José Manuel Alonso Martínez y otros

 • TÍTOL DEL PROJECTE: "Creación y desaparición de empresas en Lleida. ¿Porqué se fracasa tanto?”
  ENTITAT FINANÇADORA: Patronat de Promoció Econòmica de la Diputación de Lleida
  DURADA DES DE: 1/09/07 FINS: 28/02/08
  DIRECTOR DEL PROJECTE: José Manuel Alonso Martínez
  INVESTIGADOR PRINCIPAL: José Manuel Alonso Martínez

 • TÍTOL DEL PROJECTE: "Proyecto LEADER PLUS en la comarca del Alt Urgell".
  ENTITAT FINANÇADORA: Consell Comarcal de l’Alt Urgell
  DURADA DES DE: 1/1/00 FINS: 31/12/00
  DIRECTOR DEL PROJECTE: Dr. Manuel Ruiz González (UdL) y Dr. Xavier Llinàs Audet (UPC)
  INVESTIGADOR PRINCIPAL: José M. Alonso (UdL) y Dr. Joan C. Gil Martín (UPC)

 • TÍTOL DEL PROJECTE: "Estudio estratégico de bases para la dinamización y desarrollo del área de Boix (Ivars de Noguera)".
  ENTITAT FINANÇADORA: Patronato de Promoción Económica (Diputación de Lleida)
  DURADA DES DE: 1/7/98 FINS: 31/4/99
  DIRECTOR DEL PROJECTE: Dr. Manuel Ruiz González
  INVESTIGADOR PRINCIPAL: José Manuel Alonso Martínez

Publicacions relacionades amb l'emprenedoria:

 • AUTORS (p.o. de firma): Pere Enciso; José Manuel Alonso; Rafael Allepuz
  TÍTOL: “Butlletí socioeconòmic de Lleida”.
  REF. REVISTA: Butlletí Socioeconòmic de Lleida
  Edición trimestral Num. 01-Abril 2009 hasta Num. 12-Octubre 2011
  ISSN 2014-0533

 • AUTORS (p.o. de firma): José Manuel Alonso Martínez.
  TÍTOL: “Quadern de l’emprenedor. Guia per a l’elaboració del Pla d’empresa”.
  REF. LLIBRE: Diputació de Lleida. CEEI (2009)
  ISBN 978-84-693-6186-3. DL. L-56-2009. Pág.93

 • AUTORS (p.o. de firma): José Manuel Alonso Martínez.
  TÍTOL LLIBRE: "Gestión de la empresa familiar".
  TÍTOL CAPÍTOL: “Influencia de la familia en la creación de empresas. Una revisión de la literatura”.
  REF. LLIBRE: McGraw Hill (2007)
  ISBN 978-8-481-6600-7. Pág.157-178

 • AUTOR (p.o. de firma): José Manuel Alonso Martínez y Frederic Marimon Viadiu.
  TÍTOL: “Incubadores d’empreses: un Instrument de Suport a l’emprenedoria amb bona salut a Catalunya”
  REF. REVISTA: Revista Econòmica de Catalunya. Vol. 55, 2007. Pág.13-31

 • AUTOR (p.o. de firma): Frederic Marimon Viadiu y José Manuel Alonso Martínez.
  TÍTOL: “Tipologías de viveros de empresas: tradicionales y especializados”
  REF. REVISTA: Investigaciones Europeas de Dirección y Economía de la Empresa Vol. 12 Nº1, 2006. Pág.133-152.

 • AUTOR (p.o. de firma): Frederic Marimon Viadiu y José Manuel Alonso Martínez.
  TÍTOL: “Tipologías de los viveros de empresas: tradicionales y especializados”
  REF. REVISTA: Boletín ICE Económico. Núm.2860. Octubre de 2005. Pág.31-46

 • AUTORS (p.o. de firma): José Manuel Alonso Martínez.
  TÍTOL LLIBRE: "L’empresa en la societat del coneixement".
  TÍTOL CAPÍTOL: “Creació d’empreses en entorns rurals. Resultats del projecte europeu ROW en les comarques de Lleida”.
  REF. LLIBRE: Edicions de la Universitat de Lleida (2003)
  DL: SE-2598-2003. ISBN 84-8409-157-0. Pág.15-43

 • AUTORS (p.o. de firma): José Manuel Alonso Martínez.
  TÍTOL LLIBRE: "Jornadas Internacionales de Desarrollo Rural".
  TÍTOL CAPÍTOL: “Promoción y apoyo empresarial a través de las Unidades de Promoción y Desarrollo”.
  REF. LLIBRE: Centro Tecnológico Forestal de Catalunya (2000)
  DL: B-725-2000. Pág.179-186

 • AUTORS (p.o. de firma): Dr. Manuel Ruiz González; José Manuel Alonso Martínez; UPD-UdL.
  TÍTOL: “Lleida, dels Pirineus a la Plana. Estudi Estratègic Comarcal”.
  REF. LLIBRE: Pages Editors (1999)
  ISBN 84-7935-748-7. Pág.438

 • AUTORS (p.o. de firma): Dr. Manuel Ruiz González; José Manuel Alonso Martínez; María Luisa Otal Portolés y Esther Serra Barberá.
  TÍTOL: “Manual para la redacción de un Plan de Empresa”.
  REF. LLIBRE: Paperkite Editorial (1997)
  ISBN-84-8264-082-8. Pág.161

 • AUTORS (p.o. de firma): Dr. Manuel Ruiz González; José Manuel Alonso Martínez y UPD-UdL
  TÍTOL: “Agentes de Promoción Económica en la provincia de Lleida”.
  REF.LLIBRE: Paperkite Editorial (1996)
  ISBN-84-8499-837-1. Pág.135