Francesc Xavier Borràs Balsells

Titulacions:

  • Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials. Universitat Autònoma de Barcelona (1989).

  • Màster de Matemàtiques per als Instruments Financers. Departament de matemàtiques de la Universitat Autònoma de Barcelona i el Centre de Recerca Matemàtica (CRM) de l'Institut d'Estudis Catalans (2001).

Experiència professional:

  • Des de l’any 1993 professor titular de l’àrea Economia Financera i Comptabilitat del Departament de Gestió d’Empreses de la URV.

  • Des de 2002 col·laborador en el Màster en Direcció i Gestió d’Empreses (MBA). Professor de l’assignatura Direcció Financera i coordinador de l’àrea d’economia financera i comptabilitat.

  • Des de 1998 professor-consultor de la Universitat Oberta de Catalunya de les assignatures Direcció Financera I i II.

Publicacions recents:

  • Borràs, F. X.; Càmara, X. “Introducció a la direcció financera”. Col·leció Eina-42. Publicacions URV. Abril 2009.

  • Borràs, F.X.; Càmara, X.; Sabi, X.; Vendrell, A.“Direcció Financera II”. Materials de l’assignatura. UOC, 2008.

  • Càmara, X.; Borràs, F.X.; Sorrosal, M.T. “Validating the pecking order theory in the Spanish chemical industry”. Computational Intelligence in Business and Economics (proceedings of the MS’10 international conference. Juliol de 2010. Pàg. 221-28.

  • Càmara, X.; Borràs, F.X.; Sorrosal, M.T.; Fernández, M.A. “Capital structure in the Spanish chemical industry”. Methods for decision making in an uncertain environment (proceedings of the XVII SIGEF congress). Juny de 2012. Pàg. 356-63.