Lluïsa Cortada Pasola

Titulacions:

 • Diploma de postgrau de Formació Psicosocial. Consultoria i expertesa en grups, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona (2006)

 • Diploma de Màster Desenvolupament organitzacional i consultoria de processos. Itamar Rogosvsky. Institute for Organizational Development, GR. Tel Aviv (Israel) (2004)

 • D.E.A Diploma d’Estudis Avançats en Desenvolupament Professional i Institucional per la qualitat educativa, Especialitat en Qualitat en la Formació de formadors, Universitat de Barcelona (2002)

 • Màster en Psicomotricitat, Reeducació i teràpia, Universitat de Barcelona (1997)

 • Llicenciada en Filosofia i Lletres, Universitat Autònoma de Barcelona (1985)

Experiència professional:

2003- 2013

 • Consultora d’organitzacions, experta en innovació a les empreses. Disseny i desenvolupament organitzatiu (DO), gestió del canvi. Desenvolupament d’equips directius a empreses i industries del sector editorial, automoció, enginyeria mecànica, metall, tèxtil, farmàcia, esport, productes naturals www.gencasai.com

 • Partner de l’Institut Català de la Salut en Desenvolupament d’equips directius territorials, Àrees Bàsiques de salut i Unitats d’atenció Primària.

 • Partner del Departament de Governació i Administracions Públiques i del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya. Desenvolupament d’unitat central i unitats al territori.

 • Desenvolupament d’equips directius d’escoles públiques en xarxa, ICE Universitat de Barcelona; Ajuntament de Castelldefels; Ajuntament de Lleida.

2009-2013 Elaboració i impartició de cursos e-learning:

 • Ajuntament de Barcelona, IL3 Universitat de Barcelona:

  • “Gestió i Planificació de projectes”.

  • “Gestió del canvi”.

  • “Treball en equip”.

 • Diputació de Barcelona:

  • “Innovació a les organitzacions públiques”.

1995-2012

 • Formadora Postgrau “Expressió, Comunicació i llenguatges a la pràctica educativa: creació de Projectes” Universitat de Barcelona. Dir. Sebastià Serrano.

2000-2004

 • Direcció Projecte “Interculturalitat a través de l’art” Ajuntament Hospitalet.

1985-2003

 • Professora titular de la Universitat Ramon Llull, experta en la formació personal. Docent, coordinadora d’especialitat, directora de Postgraus i professora en cursos d’especialització.

1979-1991

 • Desenvolupament de competències d’expressió, tècniques de comunicació verbal i corporal a joves i adults. Centre Psicopedagògic CEDRE. Barcelona.