Franquet Doya, Pere Marc

Titulacions:

  • Enginyer Tècnic Industrial Mecànic.

  • MBA per la URV (13a edició).

  • Tècnic Superior en Prevenció de Riscos Laborals, especialitats en Seguretat en el Treball, Higiene Industrial i Ergonomia i Psicosociologia.

  • Tècnic Superior en Desenvolupament de Projectes Mecànics.

Experiència professional:

  • De 1992 a 2005 - Tècnic en diferents entorns productius i d’enginyeria.

  • De 2005 a 2012 - Responsable d’Operacions a GAM Vilatel.

  • De 2012 fins l’actualitat - Responsable de Desenvolupament i Millora Contínua a SCA Site Valls.