Grau Orts, Àlex

Titulaciones:

  • Mestratge en Direcció Pública (EMPA). ESADE 2008.

  • Llicenciat en Ciències del Treball. UOC 2006.

  • Diplomat en Gestió Gerencial Local. UAB – URV 2004.

  • Diplomat en Graduat Social. URV 1995.

  • Auditor Socio-Laboral per ESADE. 1998.

Experiència professional:

  • 2002 - Actualitat. Cap de Servei de Recursos Humans de la Diputació de Tarragona. Organització pública de 1.100 treballadors.

  • 2007 - Actualitat. Professor associat de la URV del Departament de Gestió d’Empreses.

  • 1998 - 2001. Membre del gabinet tècnic de la UGT de Catalunya.

  • 1998 - 2001. Membre del cos de mediadors del Tribunal Laboral de Catalunya.