Ponce Alifonso, Xavier

Titulacions:

 • Doctor en Economia. Universitat Rovira i Virgili, 2007.

 • Diploma d'Estudis Avançats. Universitat Rovira i Virgili, 2002.

 • Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials. Universitat de Barcelona, 1992.

Experiència professional

 • Director del Centre de Documentació Europea.

 • Professor Titular d'Escola Universitària des de l'any 1997.

 • Membre del Centre de Recerca en Economia Industrial i Economia Pública (CREIP) de la Universitat Rovira i Virgili. 2010 - Actualitat.

 • Professor del Màster en Relacions Empresarials entre Europa, la Xina i Amèrica Llatina de la Universitat Rovira i Virgili. 2010 - Actualitat.

 • Membre de la xarxa de Referència d’R+D+I en Economia Aplicada del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya. 2007 - Actualitat.

 • Director del Centre de Documentació Europea de la Universitat Rovira i Virgili. 2004 - Actualitat.

 • Professor del Màster en Finances i Gestió Bancària de la Universitat Rovira i Virgili. 2002 - Actualitat.

 • Professor consultor de la Universitat Oberta de Catalunya. 2000 - Actualitat.

 • Professor del Màster en Direcció i Gestió d’Empreses (MBA) de la Universitat Rovira i Virgili. 1997 - Actualitat.

 • Professor de l’àrea de Fonaments d’Anàlisi Econòmica a la URV. Professor Titular d’Escola Universitària des de 1996. 1992 - Actualitat.

 • Membre de la Xarxa Euro del Patronat Català Pro-Europa a Tarragona.

Publicacions:

 • Llop, M. i Ponce Alifonso, X. (2012): “A never-ending debate: demand vs supply water policies. A CGE analysis for Catalonia”, Water Policy, 14(4), 694–708.

 • Pigrau, A.; Terceño, A.; Ponce Alifonso, X., et al. (2011): Reus Demà. Ajuntament de Reus, Reus.

 • Lladós, J.; Ponce Alifonso, X. et al. (2009): Economia, Mercats i Conducta. Editorial UOC, Barcelona.

 • Arauzo, J.M.; Ponce Alifonso, X. et al. (2003): Pla Estratègic 2010. Estratègia Baix Penedès. Consell Comarcal del Baix Penedès, El Vendrell.

 • Carles, M.; Ponce Alifonso, X. et al. (2003): Pla Estratègic Reus Impuls 2005. Ajuntament de Reus, Reus.

 • Bové, M.A; Ponce Alifonso, X. i Segarra, A. (2002): “La química bàsica a Catalunya”, a Memòria Econòmica de Catalunya 2001. Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona, Barcelona.

 • Ponce Alifonso, X. (2000): “El Baix Ebre”, a Anuari Econòmic Comarcal. Caixa Catalunya, Barcelona.

 • Ponce Alifonso, X. (1999): “El Baix Penedès”, a Anuari Econòmic Comarcal. Caixa Catalunya, Barcelona.

 • Ponce Alifonso, X. (1998): "Estructura i valoració dinàmica", a Margalef, J. i Segarra, A. (dir.): El dinamisme econòmic d’un territori: les comarques de Tarragona. Diputació de Tarragona, Tarragona.

 • Ponce Alifonso, X. (1996): "Processos de producció i costos", a Segarra, A. i Oliva, M. (dir.): Indústria i estratègies empresarials al Camp de Tarragona. Editorial El Mèdol, Tarragona.

 • Ponce Alifonso, X. (1996): “El camino hacia el euro: impacto en la empresa española”, Investigaciones Europeas de Dirección y Economía de la Empresa, 2(3), 119-136.