HISTÒRIA

      

MBAs de la URV, primera edició

La gestació del Màster en Direcció i Gestió d'Empreses (MBA) va iniciar-se el desembre de 1994 quan el Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Tarragona (CETIT) va identificar entre molts dels seus associats la necessitat de preparar-se convenientment per ocupar llocs directius en llurs empreses. Aleshores alguns membres de la Junta Directiva es van adreçar, pels seus vincles naturals, a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria (ETSE) de la Universitat Rovira i Virgili (URV) per emprendre aquesta iniciativa.

En el disseny del programa MBA hi va participar personal de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials i del Departament d'Enginyeria Química de la URV, personal de Dow Chemical Ibérica, SA i membres del mateix CETIT.

El curs acadèmic 1995-96 va començar la primera edició de l'MBA i des de llavors se n'han organitzat 25 edicions.