Davant de les dificultats: esforç, perseverança i esperit de superació