SERVEIS DE COACHING


El coaching és un procés de facilitació que té com a missió ajudar el coachee a aprendre i a descobrir per ell mateix com fer les coses, en contraposició a ensenyar o instruir.

L'MBA de la URV disposa d'un team coach, el qual actua a nivell d'equip de projecte, i d'un personal coach, el qual actua a nivell individual. A banda de la seva participació en l'assignatura Projecte i Treball en Equip, els coaches de l'MBA són un recurs permanent per als equips de projecte, els estudiants i el professorat de l'MBA. Els coaches funcionen sota un sistema pull, és a dir, només intervenen quan se'ls hi demana.

Team Coaching

El team coach és un recurs del que disposen els equips de projecte per ajudar-los en el seu desenvolupament cap a l'autodirecció. Bàsicament, les funcions que desenvolupa el team coach poden resumir-se de la forma següent:

 1. Ajudar els membres de l'equip a clarificar i fixar els seus objectius, responsabilitats, marc i normes d'actuació, procediments d'operació i a avaluar els resultats i el rendiment obtinguts per l'equip, tant a nivell individual com col·lectiu.

 2. Identificar, conjuntament amb els membres de l'equip, les necessitats d'entrenament i aprenentatge que facilitin un òptim rendiment de l'equip.

 3. Proporcionar directrius per l'establiment dels Plans de Desenvolupament Professionals i Personals dels membres de l'equip.

 4. Facilitar la resolució de conflictes i problemes en el si de l'equip.

 5. Catalitzar la dinàmica de l'equip de cara a assolir el màxim nivell de motivació i confiança mútua entre els seus integrants.

 6. Desenvolupar les habilitats d'interacció personal i de presa de decisions entre els membres de l'equip.

 7. Donar suport per garantir la correcta selecció i integració de nous membres a l'equip.

És important destacar que els responsables per assolir els objectius del projecte són els membres de l'equip i no el seu team coach. A l'igual que en un equip esportiu, qui guanya els partits són els jugadors. El team coach és un "catalitzador" que ajuda l'equip a "madurar" cap a l'èxit.

L'objectiu final d'un team coach és fer-se redundant, és a dir, el seu rendiment serà tant millor quant menys necessària sigui la seva intervenció perquè l'equip ja ha assolit un nivell òptim de rendiment.

Personal Coaching

Convé recordar que, en definitiva, els equips de projecte estan formats per persones i que la millora de les competències i actituds individuals han de contribuir necessàriament a la millora del rendiment col·lectiu.

El coaching personal és una associació entre el personal coach i l'estudiant perquè aquest aprofundeixi en el seu aprenentatge, millori el seu rendiment i augmenti la seva qualitat de vida. El coaching personal és un servei que s'estén en el temps a través d'una sèrie d'entrevistes on l'estudiant pot reflexionar sobre el seu estil d'aprenentatge, sobre com es relaciona amb els demés, sobre les seves pràctiques i les dificultats que es pot trobar en el transcurs de l'MBA. A més, l'estudiant té l'oportunitat de qüestionar-se, d'ampliar el seu marc de referència i d'explorar solucions alternatives davant d'un personal coach que actua com un mirall que l'ajuda a clarificar les idees per passar a l'acció.

El servei de coaching personal a l'MBA de la URV implica que:

L'estudiant:

 • Es compromet de forma voluntària en el procés.

 • Ha d'organitzar-se per tenir una disponibilitat òptima per al bon desenvolupament del servei.

El personal coach:

 • Construeix per a cada intervenció un procés fet a mida.

 • No proposa cap solució i en cap cas actua en el lloc de l'estudiant, sinó que cerca el desenvolupament de les habilitats i l'augment de l'autonomia de l'estudiant.

 • Situa permanentment a l'estudiant en una dinàmica de progrés.

 • Assegura que les accions posades en marxa siguin coherents amb els objectius operatius definits per la direcció de l'MBA.