ENTREPRENEURIAL TALENTS
(Fins a quin punt tens fusta d’emprenedor?)

«La innovació és essencial i la necessitem. No obstant això, una innovació no té cap valor fins que un emprenedor ambiciós crea un model de negoci en base a aquesta i la converteix en un producte o servei que els clients compraran».

Jim Clifton
Chairman i CEO a Gallup

La corrent dominant a la nostra societat és que qualsevol persona pot arribar a ser tot allò que es proposi. Tothom neix emprenedor, líder o bomber. Que ho arribis a ser només depèn de tu, de la teva força de voluntat i del teu esforç. La crua realitat és que no tothom està «ben dissenyat de fàbrica» per exercir el rol d’emprenedor i, saps?, emprendre és una activitat extrema. Tens més probabilitats de fer cim a l’Everest que la teva empresa continuï en funcionament al cap de quatre anys. Consegüentment, pensem que val molt la pena que abans d’emprendre, avaluïs fins a quin punt tens fusta d’emprenedor.

L’empresa Gallup ha estudiat a més de 4.000 emprenedors durant més de 5 anys per descobrir com aquests inicien i fan créixer empreses d’èxit. Com a resultat d’aquesta investigació, Gallup ha identificat els 10 talents que posseeixen els emprenedors summament exitosos i ha desenvolupat el test Builder Profile 10 (BP10) per a poder mesurar el potencial emprenedor d’una persona. En particular, el BP10 és especialment útil per a persones que pensen en:

  • Iniciar un nou negoci.

  • Accelerar el creixement d’un negoci ja existent.

  • Impulsar noves iniciatives dins d'una organització.

El BP10 ens facilita informació clau per donar resposta a les preguntes següents:

  • Fins a quin punt tinc fusta d’emprenedor? El BP10 ens permet mesurar el nostre potencial en cadascun dels 10 talents emprenedors.

  • Amb qui hauria d’establir associacions d’excel·lència? (No necessàriament socis en el negoci) El BP10 identifica aquelles àrees on no tenim talent i que hauríem de fornir amb d’altres persones que ens complementessin.

  • Com puc transformar els meus talents emprenedors en fortaleses? El BP10 crea un llenguatge comú que facilita moltíssim iniciar conversacions sobre com podem desenvolupar i maximitzar els nostres talents emprenedors.