Villarroya Martínez, Matilde

Titulacions:

  • Doctora en Economia i Empresa per la URV.

  • Enginyer Industrial. Especialitat Organització Industrial. 1993.

Experiència professional:

  • Consultora de RRHH.

  • Professora titular del Departament de Gestió d’Empreses de la Universitat Rovira i Virgili. (1998 - Actualitat).

  • Membre del grup de recerca Factor Humà, Organitzacions i Mercat de la URV. Vinculats principalment en investigacions en matèria de Gestió de Recursos Humans. (2002 - Actualitat).

  • Membre de la xarxa de recerca internacional: “The Global Call Centre Industry Project”.

  • Consultora d’empreses en diferents empreses multinacionals. (1994 - 1998).

Publicacions Relacionades:

  • “Estudi comparatiu de call centers a nivell internacional: factors diferencials de Catalunya en l’àmbit dels centres d’atenció telefònica”  2006. CIDEM.