GADIS, grup d’ajuda al desenvolupament i la salut

Víctor Molina (20a edició MBA-URV)

Víctor Molina (20a edició MBA-URV)
Gestor de Projectes GADIS Project

GADIS és una associació que durant més de 10 anys ha treballat i treballa en zones rurals de diferents països subdesenvolupats, amb projectes de cooperació pel desenvolupament, essencialment en el camp sanitari, a través del manteniment i gestió de dispensaris mèdics i maternitats i xarxes de transport sanitari amb expatriacions de personal europeu fins a la cessió d’aquestes infraestructures al govern del país. A més, col·labora en la formació i capacitació de personal local mitjançant beques d’estudis en escoles professionals i universitats i formació específica al terreny, per part dels nostres col·laboradors.

Els darrers anys, amb la incorporació de nous voluntaris de perfil no sanitari, com és el meu cas, s’han dut a terme accions destinades a la millora de les infraestructures i dels recursos naturals de les comunitats per millorar el desenvolupament i incorporar i apoderar les comunitats en aquests projectes.

Pou de Guerlé. Foto de GADIS.

Pou de Guerlé. Foto de GADIS.

Entre aquests projectes destaquen la construcció i adequació d’escoles d’ensenyament primari, subministrament d’aigua potable amb la construcció de pous i la creació de camps de cultiu, granges i piscifactories, acompanyades, sempre, de formació en agricultura, ramaderia i pesca, buscant recuperar les formes tradicionals d’aquests pobles.

En tots els casos, es valora la sostenibilitat tant econòmica com ambiental dels projectes, depenent de la zona, per a que l’impacte sigui sempre positiu.

D’altra banda, tot i que pot semblar una obvietat en la nostra societat, hem fet èmfasi en el paper de la dona, una figura a vegades poc valorada en certs països, per a que participi en aquests projectes per a crear un objectiu general comunitari.

GADIS ha dut a terme més de 100 projectes a Àfrica (Senegal, Gàmbia i Guinea-Conakry), Sud-Amèrica (Perú i Nicaragua) i Àsia (Índia i Bangladesh), on hem après a centrar els nostres esforços i hem entès que el desenvolupament no només depèn d’una bona estructura d’atenció sanitària, sinó que, a més, ha d’anar acompanyat de projectes pel desenvolupament integral.

Nosaltres entenem la cooperació com una manera d’integrar millores en l’educació i les infraestructures per, no només millorar l’economia local, sinó per aconseguir el desenvolupament integral de la zona. Un pas més enllà del que s’entén com a cooperació actualment.

Poblat de Sadio. Foto de Víctor Molina

Poblat de Sadio. Foto de Víctor Molina

També volem contribuir al turisme compromès amb el territori, que es coneix com a turisme solidari, acompanyant i recolzant, com a base de la nostra filosofia, a aquells que volen dur a terme projectes d’aquest tipus, com campaments, hotels, rutes turístiques i circuits, apropant el viatger als nostres projectes i per a que coneguin la realitat del país de manera propera.

Tota aquesta diversificació ens ha portat, donats els perfils professionals i les inquietuds dels nostres voluntaris i col·laboradors, a la investigació científica en aquests països per desenvolupar noves teràpies per malalties universals. Aquest estudis han estat recolzats per publicacions i per grups d’investigació de diferents universitats espanyoles, on destaca el Centre de Recerca Biomèdica de la Universitat Rovira i Virgili, que ens ha permès obtenir patents que repercuteixen directament en el finançament dels projectes actuals i futurs.

Actualment, com estudiant de l’MBA de la URV, sóc més conscient de que cada organització, sigui del caire que sigui ha d’estar ben gestionada i liderada, especialment en el nostre cas, on l’ètica i la professionalitat són essencials pel bon funcionament d’un projecte.

Contacte: gadisprojectgroup@gmail.com
FB: GADIS-Project | Tw @GadisProject | IG: @gadisproject